piątek, 25 lipca 2014

Co to znaczy...

To be an
 Acersecomic


A:My sister has the longest hair I've ever seen!
B: Has she never cut it?
A: No, she's an acersecomic
B: An ace...what!

Bez szukania po słownikach, kto zgadnie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz